Sigurnosna vrata

Štampa

Sigurnosna vrata kod kojih je štok izrađen od profilisanog HV lima od 1,5mm, fosfatiziran i završno pulver bojen u boju po RAL karti, a po izboru naručioca.

Obloga krila vrata je izrađena od MDF ploča furniranih hrastovim furnirom I klase i hrastovog masiva, završna obrada izvedena dvoslojnim poliuretanskim lakom. Krila vrata je ispunjeno kartonskim saćem, čamovim frizama i čeličnom mrežom koja je povezana sa ramom izrađenim od čeličnih kutija 40x20, završno miniziranih.

Vrata su snabdevena sigurnosnom bravom proizvođača "Mottura" Italija, sa četiri stepena zaključavanja i kasa ključem (pet šipova za horizontalno zabravljivanje, plus vertikalno zabravljivanje, gore i dole), bravom sa jezičkom, cilindričnim uloškom, špijunkom, kvakom i štitnicima cilindra. Spojnice koje ugrađujemo proizvodi "Schüring" Nemačka, nosivosti do 250 kg.

Zaptivanje vrata je izvedeno EPDM gumama.

Ugradnja se vrši uz pomoć čeličnih tipli, a zaptivanje sa ekspandirajućom poliuretanskom penom.

 

.
Website developed by Dataland Software